kop
Welkom bij het project 'Sporen van Smaragd'.
Dit webportaal verwijst naar de initiatiefnemers en verschillende onderdelen van het project.
menu
Indisch erfgoed in Den Haag
Voorgeschiedenis project
Inhoud project
Beeldbank
Kennisnetwerk
Publicaties
Organisatie
Contact
Pers

transparant
transparant transparant transparant transparant transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant Den Haag heeft al eeuwen een multicultureel karakter. In haar geschiedenis neemt vooral de band met voormalig Nederlands-Indië een voorname plaats in.
De historische, sociale en culturele uitwisseling met Nederlands-Indië heeft vele zichtbare sporen achtergelaten in de stad, met name in het fysieke erfgoed dat thans onder verantwoordelijkheid van
> de afdeling Monumentenzorg (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Den Haag valt.
Langzaam verdwijnen steeds meer van de oorspronkelijke Indische elementen uit het stadsbeeld, onder meer door verbouwing of sloop voor stadsvernieuwing. Het is van belang dat kenmerkende voorbeelden behouden blijven.
transparant transparant transparant Indisch erfgoed in Den Haag transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant Voorgeschiedenis van het project transparant transparant transparant Voor het Indische aspect van Haags erfgoed werd aandacht gevraagd in de manifestatie 'De Indische Zomer' (2005), waarbij diverse musea en culturele instellingen betrokken waren. Vervolgens namen drie Haagse erfgoedinstellingen ( > afdeling Monumentenzorg, > Haags Gemeentearchief en > Haags Historisch Museum) het initiatief tot de 'Stichting Indisch Erfgoed in Den Haag in oprichting'.

In 2010 startte de afdeling Monumentenzorg een eerste inventarisatie van het gebouwde Indische erfgoed uit de periode 1853-1945 in Den Haag. Dit project kreeg de naam 'Sporen van Smaragd'.
transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant Het project bestaat uit drie onderling samenhangende onderdelen:

I
Haagse kunsthistorici maken in 2010-2011 een gedegen inventarisatie van gebouwen in de Hofstad, die getuigen van de band met Nederlands-Indië. Zowel bedrijfspanden van (voormalige) Indische organisaties, restaurants en toko's, als woonhuizen van oud-Indëgangers, panden van Indische architecten en gebouwen met Indische stijlelementen komen in aanmerking. Het resultaat is een database, waaruit bij het bepalen van toekomstig monumentenbeleid kan worden geput.

De twee andere onderdelen maken gebruik van publieksparticipatie (crowd sourcing).

II
In de > beeldbank 'Sporen van Smaragd' wordt het Indische erfgoed in Den Haag in foto's gedocumenteerd. Hagenaars en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun eigen foto's van (voormalige) Indische gebouwen, interieurs en architectuurdetails in Den Haag toe te voegen. Zo kunnen (oud-)stadgenoten helpen om dit erfgoed te documenteren.

III
Het > online kennisnetwerk 'Sporen van Smaragd' wil inhoudelijke deskundigen op het gebied van Indisch erfgoed in Nederland bij elkaar brengen. Medewerkers van erfgoedinstellingen, historische verenigingen, Indische verenigingen en andere professionals worden uitgenodigd om te participeren. Het netwerk geeft het vakgebied een herkenbaar en makkelijk vindbaar gezicht.
transparant transparant transparant Inhoud van het project 'Sporen van Smaragd' transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant Publicaties transparant transparant transparant

In het kader van het project is in mei 2012 de erfgoedglossy 'SMARAGD - Indisch erfgoed in Den Haag' verschenen.
Dit eenmalige tijdschrift is verkrijgbaar in goed gesorteerde boekhandels of via de uitgever, > De Nieuwe Haagsche.
Prijs: € 6,95, ISBN: 978-94-91168-30-7.
In 2013 zal een boek over het project verschijnen in de VOM-reeks van Monumentenzorg Den Haag.

transparant

transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant Het project wordt verzorgd door de Haagse kunsthistorici van > Kroon & Wagtberg Hansen kunsthistorisch projectmanagement.
Initiatiefnemer en opdrachtgever is de
> Afdeling Monumentenzorg (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Den Haag, die voor dit project samenwerkt met het > Haags Historisch Museum.
transparant transparant transparant Organisatie transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant Contact transparant transparant transparant Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u richten aan: > info@sporenvansmaragd.nl.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de projectpartners:

transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant Actuele berichtgeving rond het project is te vinden op: > www.sporenvansmaragd.ning.com.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
> info@sporenvansmaragd.nl.

Hieronder kunt u de eerdere persberichten over het project downloaden:

transparant transparant transparant Pers transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant transparant Afbeelding: 'Insulindes roepende stem', gevelsculptuur van H.A. van den Eijnde (1869-1939), Korte Vijverberg 5 te Den Haag.
Foto: © Kroon & Wagtberg Hansen, Den Haag.

Ontwerp en techniek:
> Frits Deys
transparant transparant
transparant transparant transparant transparant transparant